Naslov: Avtor: Vezava: Cena: Leto: Opis:
Naslov: Avtor: Vezava: Cena: Leto: Opis:
Vodič   po   naravnih   in   zgodovinskih   znamenitosti   Kočevskega   Roga.   Zahodni del belokranjskega Roga Matko, Matjaž mehka vezava 2,50 EUR 2016 Gozdne poti na Slabi Gorici so zapleten labirint cestnih povezav v belokranjskem delu Roga. Če je že površje tako prepleteno, kaj bi porekli za prevotljeni kraški svet. Nekatere jame v okolici slove po globinskih rekordih, druge po jamski flori, tretje po sledeh, ki so nam jih zapustili Kočevarji. Nedaleč stran od Slabe Gorice, na meji upravnih središč Kočevja in Črnomlja, se nahaja brezno Schaffeichloch. Stopnjasto brezno spominja na zajemalko, zato naslavljanje s starim ledinskim poimenovanjem Kočevarjev upravičeno nosi ime. Pri prevodu kočevarske kletvice Arschlöch pa bolje, da spregledate pomen.
Medvedja knjiga Matko, Matjaž mehka vezava 11,50 EUR 2015 “Dobra kot med! Kot tekstopiska mnogih turističnih vodnikov, brošur in spletnih strani lahko rečem le, da je Medvedja knjiga zame odkritje. Taka čarobna zmes krajepisja in zgodovine, favne in flore, kulinarike in stavbarstva, zeliščarstva in literature. Ne samo to, Matkova Medvedja knjiga je tudi navdihovalka za samostojno raziskovanje kočevskih pejzažev.” Dr. Mateja Mahnič
Naslov: Avtor: Vezava: Cena: Leto: Opis:
Vodič po naravnih in zgodovinskih znamenitostih Kočevskega roga. Gozdnati predeli med Rajhenavom, Starim Logom in Šalko vasjo Matko, Matjaž mehka vezava brezplačni izvod - naročnik plača samo stroške poštnine 2014 Razpoznavna živalska ikona Kočevske ima za sabo kar nekaj stoletij kilometrine. Medveda je Valvasor v svojih grafičnih spisih prikazal kot krvoločno zver. Kočevarji so okoli leta 1910 medveda promovirali na razglednici, likovnemu sporočilu pa so še dodali narodnostni pridih. Nič kolikokrat izrabljena ikona medveda, kakor koli gledano do današnjih dni, dobiva samo še slabšalni videz. Ob dobri tržni promociji naše največje zveri, bi kočevska pokrajina lahko samo pridobila večji turistični tržni delež.
Naslov: Avtor: Vezava: Cena: Leto: Opis:
Vodič    po    naravnih    in    zgodovinskih    znamenitostih    Kočevskega    roga.    Vas Rajhenav z okolico Matko, Matjaž mehka vezava brezplačni izvod - naročnik plača samo stroške poštnine 2013 Pragozd je gozd, kjer še nikoli ni pela sekira. Na tem delu Roga je poleg pragozdov Pečka, Kopa in Prelesnikove koliševke še posebej zanimiv pragozd Rajhenavski Rog. Spoznali smo »Kraljico Roga«, blagovni znak in magnet, ki privlači popotnike v ta del Roga. Pragozd je ekosistem, ki je zaradi različnih dejavnikov med njimi smo tudi njegovi obiskovalci resno ogrožen. Zato naj spoštljivost do pragozda spodbudi drugačno razmišljanje in odnos do narave.
Naslov: Avtor: Vezava: Cena: Leto: Opis:
PRVA KOČEVSKA FOTOGRAFINJA MARGIT VERDERBER Matko, Matjaž trda vezava 26 € 2012 Margit Verderber Drucker je bila nedvomno ekstravagantna osebnost, ki je živela v preteklem stoletju, razpeta med Reko, Kočevjem, Rabom in Dunajem. Poslovno uspešna in podjetna fotografinja je bila v obdobju med obema vojnama med redkimi ženami na področju kraljevine Jugoslavije, ki so si za poklic izbrale fotografijo. Izhajala je iz znane fotografske družine Verderber iz Kočevja. Dvojezična publikacija /slovensko – nemško besedilo/
Naslov: Avtor: Vezava: Cena: Leto: Opis:
PRVA RAPSKA FOTOGRAFKINJA MARGIT VERDERBER Matko, Matjaž trda vezava 24 € 2012 Knjiga, ki je pred nami, je plod takšnih neobičajnih življenjskih poti, ki so znano kočevarsko fotografsko družino Verderber z igro usode, polno tragike in upanja, pripeljale na Rab, kjer je družina pustila svojo neizbrisno sled. Te osupljive fotografije puščajo v nas še globlji vtis, kadar za njimi stojijo zgodbe o tistih, ki so jih ustvarjali in o katerih se je vse do danes žal premalo vedelo in pisalo. Dvojezična publikacija /hrvaško – nemško besedilo/
Naslov: Avtor: Vezava: Cena: Leto: Opis:
Secesijske razglednice Kočevja Secessions-Ansichtskarten aus Gottschee Matko, Matjaž mehka vezava 18 € 2017
Naslov: Avtor: Vezava: Cena: Leto: Opis:
Die HeiMAT KOprivnik … bila je to lepa vas Matko, Matjaž trda vezava 18 € 2006 Dvojezična publikacija /slovensko angleško besedilo/ je prva monografija neke slovenske vasi na razglednicah. Zanimivemu opisu vasi v času od leta 1898 do 1942 so priložene zbirke starih oglednic, razglednic, zemljevidov.
Naslov: Avtor: Vezava: Cena: Leto: Opis:
5 FOTOGRAFOV KOČEVARJEV Matko, Matjaž trda vezava 18 € 2010 5 pogledov skozi objektiv preteklosti, ki je del naše sedanjosti, prihodnosti in večnosti potomci Kočevarjev, umetnost in obrt, narava in fotografija, fotografska dediščina in avtorjev pogled na pričujočo razstavo in publikacijo.
Naslov: Avtor: Vezava: Cena: Leto: Opis:
IZGUBLJENI ALBUM O FOTOGRAFU, Kočevju, Kočevski in družini Dornig Matko, Matjaž trda vezava 24 € 2009 Osnova knjige so razglednice, ki so nastale kot fotografije. Avtor teh fotografij ni več anonimen, postane bolje razumljen ustvarjalec, včasih celo umetnik. Skupaj s fotografom raste fotografska delavnica v domačem kraju, iz skromnega začetka preraste v družinsko podjetje in izgine v ujmah zgodovine. S to knjigo so odkrite nekatere pozabljene dragocenosti preteklosti.
Naslov: Avtor: Vezava: Cena: Leto: Opis:
GOSTILNE IN BIRTI V KOPRIVNIKU Matko, Matjaž trda vezava 20 € 2010 Prostor dogajanja je Koprivnik, podeželski kraj med gozdovi Kočevskega Roga, razpet med Črnomljem in Kočevjem. Tamkajšnji prebivalci so se pred sedemdesetimi leti preživljali s kmetijstvom, gozdarstvom in trgovino, svoje prostore pa so ponudili tudi birti lastniki gostiln. Knjiga opremi naš obisk gostiln v Koprivniku tudi z recepti in slovarjem kočevarskih izrazov. Dvojezična publikacija /slovensko – nemško besedilo/
Naslov: Avtor: Vezava: Cena: Leto: Opis:
DAS   VERLORENE   ALBUM   DES   FOTOGRAFEN,   Über   die   Stadt   Gottschee, das Gottscheerland, die Gottscheer und die Familie Dornig Matko, Matjaž trda vezava 30 € 2009 Josef Dornig mlajši je nedvoumno pustil za sabo ogromno fotografskega gradiva. Njegova fotografska dela smo s sodelavci pregledali in odločili smo se objaviti zgolj tiste fotografije, za katere smo menili, da bi bralec z njihovo pomočjo dobil vpogled v njegovo življenje in ustvarjanje na Kočevskem. In upam, da nam je to uspelo. Dvojezična publikacija /slovensko – nemško besedilo/
V Nemčiji se je leta 1860 pojavil izraz »kitschen«, kar dobesedno pomeni »nekaj brez veze sestaviti«. Zanimivo je, da se je med sodobnimi zbiratelji tako umetniško ovrednotenih izdelkov prijel izraz »kič karte«. Izraz je večplasten, glede na motiviko lahko »kič karte« razdelimo na: voščilnice, čestitke, priložnostne razglednice, reliefne razglednice4, zložljive razglednice5 in topografske razglednice. V publikaciji predstavljene kočevske secesijske razglednice lahko umestimo med »topografske kič karte«.
Naslov: Avtor: Vezava: Cena: Leto: Opis:
Vodič    po    naravnih    in    zgodovinskih    znamenitostih    Kočevskega    Roga    in Poljanske doline, Poljanska dolina ob Kolpi Matko, Matjaž mehka vezava 2,50 € 2018 Povzetek publikacije Vodiča po Poljanski dolini ob Kolpi, geografinje Jelke Kunaver iz leta 1966 je izhodišče za geografsko predstavitev Poljanske doline ob Kolpi. V letih po osamosvojitvi Slovenije se je oblikovala turistična ponudba v Poljanski dolini. Oblikovanje tržno zanimivih produktov in programov se izvaja v dolini Kolpe, med tem ko ruralno območje osrednjega in zgornjega dela Poljanske doline ob Kolpi ostaja nedotaknjen del narave. Z naravnimi bogastvi obdarjena pokrajina nudi turistično ponudbo gostom, ki iščejo aktiven oddih.
Naslov: Avtor: Vezava: Cena: Leto: Opis:
ZGODBE IZ ROGA, katalog Matko, Matjaž mehka vezava 10 € 2006
Zgodbe iz Roga - umetniški navdih likov iz vsakdanjega življenja. Tudi jaz, kot vsak umetnik, podoživljam svoje inspiracije na tem prostoru. Kraj rajnkih duš v Koprivniku me nostalgično vrne v leta, ki sem jih morebiti že izživel. Spomini na svojega rajnkega soseda Mattiasa Roma iz Nemške vasi me vrnejo v čas, ko se je poštna kočija ustavljala ob hiši Postmeistrovih. Takrat nekje kot otrok, danes pa odrasel moški srednjih let z umetniško žilico lik soseda oblikujem v glini. Tako kot Bog, ki je iz gline ustvaril rebro, v svoji umetniški zanesenosti ustvarjam podobe iz prejšnjih življenj. Ars longa, vita brevis.
Naslov: Avtor: Vezava: Cena: Leto: Opis:
Vodič    po    naravnih    in    zgodovinskih    znamenitostih    Kočevskega    roga,    Vas Koprivnik z okolico Matko, Matjaž mehka vezava brezplačni izvod - naročnik plača samo stroške poštnine 2012 Vodič po Koprivniku in njegovi okolici nas ne uči brati z napotki; z doživetim gradivom nam naslika le eno izmed možnih podob prostora in časa. Prostor in čas sta kreatorja naše lastne podobe. Kako podoživeti oba v teh prelomnih časih za našo civilizacijo, spremeniti odnos do narave in jo podoživeti na svojstven način? /Turistični vodič, slovensko besedilo/
Naslov: Avtor: Vezava: Cena: Leto: Opis:
TOPOGRAFIJA    KOČEVSKEGA    ROGA    V    LUČI    LEDINSKIH IMEN Matko, Matjaž mehka vezava 20 € 2019 Matjaž Matko stellte sich mit seiner Kurzstudie »Die Topografie des Hornwalds im Lichte der Flurnamen« (Topografija Kočevskega roga v luči ledinskih imen) die anspruchsvolle Aufgabe, einen Teil des abhanden gewordenen Wissens wiederzuentdecken, da man, wie der Autor sagt, erst mit kritischen Verstehen der Geografie und der Topografie einer Landschaft die notwendige Basis für eventuelle weitere Studien und Tätigkeiten erschaffen kann.
Naslov: Avtor: Vezava: Cena: Leto: Opis:
VERDERBano Matko, Matjaž mehka vezava 10 € 2021 V knjižnem delu so predstavljeni izvor priimka in vse tri generacije fotografske družine Verderber. Kot ptičke brez gnezda spremljamo fotografsko družino, ki so jo doleteli neverjetni udarci usode. Njihovo življenje so zaznamovale dve svetovni vojni in gospodarska kriza v tridesetih letih prejšnjega stoletja.
Založništvo PUBLIKACIJE
Občina Kočevje